Op Goede Vrijdag 30 maart en eerste Paasdag zondag 1 april zijn wij gesloten. Paasmaandag 2 april zijn wij weer geopend.

Activiteit

APAN - Tjerk Vermaning

 

De ouderen herinneren zich vast nog wel de spraakmakende vondsten midjaren zestig van de vorige eeuw door de grasmaaimachine-slijper Tjerk Vermaning.

 

Activiteit

De Schepping als pure kunst

 

Bekijk de schepping van de wereld door de ogen van kunstenaar Jan Kooistra.

 

Activiteit

Vrijdagavond Docu-avond

 

Klik voor het actuele 'Vrijdagavond Docu-avond' programma op de knop.

 Observeum - Museum & Sterrenwacht

Geregistreerd sinds 14-5-2003. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.


Wij hebben de status ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Informatie kunt u opvragen via, Contactformulier. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.