Activiteit

APAN - Tjerk Vermaning

De ouderen herinneren zich vast nog wel de spraakmakende vondsten midjaren zestig van de vorige eeuw door de grasmaaimachine-slijper Tjerk Vermaning...

Activiteit

De Schepping als pure kunst

Bekijk de schepping van de wereld door de ogen van kunstenaar Jan

Kooistra.

Activiteit

Landelijke Sterrenkijkdagen

Met professionele apparatuur naar de sterren kijken? Op 23 en 24 februari staan onze telescopen op het heelal gericht! Kom jij naar het universum kijken?Streekmuseum-Volkssterrenwacht Burgum

Geregistreerd sinds 14-5-2003. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.


Wij hebben de status ANBI

Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Informatie kunt u opvragen via, Contactformulier. Voor donateurs van culturele ANBI's geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.